Česká lupa 2022 - 9. ročník

Podmínky soutěže:

Téma je letos vyloženě lahůdkové a výzvou pro každého milovníka dobrých thrillerů:

Sérioví vrazi v akci

Svá díla můžete zasílat od 1. dubna do 30. září 2022 na emailovou adresu antoninmazac@gmail.com a případné otázky můžete posílat na stejnou adresu nebo na facebookové stránky. Během měsíce října porota vyhodnotí výsledky a ty budou vyhlášeny v listopadu (pevně věřím, že tentokrát už bez omezení a v hojném počtu) v Praze v literárním pořadu Večer přiměřených depresí. Ceny: 1. místo – 1000 Kč, tři české detektivky vydané v letošním roce, umístění povídky na stránkách soutěže s ilustrací Heleny Kočandrlové a prezentace díla v literárním pořadu Večer přiměřených depresí. 2. místo – 500 Kč, dvě české detektivky vydané v letošním roce. 3. místo – jedna česká detektivka vydaná v letošním roce a příjemný pocit ze třetího místa 🙂 Porotu tvoří spisovatel David Urban, spisovatelka Vítězslava Felcmanová a má maličkost. Všichni se už třeseme na vaše promyšlené zápletky.  
0
Počet knih

Antonín Mazáč

@COPYRIGHT 2021